Inspecties Installaties

Om er voor te zorgen dat de elektrotechnische installatie binnen uw bedrijf aan alle eisen en normen voldoet, is het noodzakelijk dat de installatie periodiek gecontroleerd wordt. Tebulo Engineering kan dit op professionele wijze voor u uitvoeren. De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijk gecertificeerde inspecteurs die het resultaat van de controle verwerken in een overzichtelijk inspectierapport waarmee, indien noodzakelijk, uw installateur aan de slag kan om eventuele gebreken te verhelpen. Voorts kunnen wij u assisteren bij het bepalen van de inspectiefrequentie. Dit doen wij aan de hand van de inspectieresultaten van uw installatie.


Inspectie van elektrotechnische installaties conform NEN 1010

Voor ingebruikname van een nieuwe laagspanningsinstallatie dient deze te worden geïnspecteerd. Hetzelfde geldt voor elke uitbreiding of wijziging aan een bestaande installatie. Bij deze inspectie dient te worden gecontroleerd of aan de geldende normen, waaronder de NEN 1010, voldaan wordt. NEN 1010 is een norm die voor Nederland alle eisen voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur bevat waardoor de veiligheid van werken met deze installaties gewaarborgd kan worden. In veel gevallen wordt de controle conform NEN 1010 overgelaten aan de installateur, maar het is verstandig om dit te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Een objectieve controle van een nieuwe installatie of een aangepaste bestaande installatie kan Tebulo Engineering voor u verzorgen.


Inspectie van de elektrische uitrusting van machines conform NEN-EN-IEC 60204-1

Een belangrijke veiligheidsnorm voor de elektrische uitrusting van machines is de NEN-EN-IEC 60204-1. Het naleven van deze norm zal resulteren in een verminderde kans op storingen en zal derhalve bijdragen aan een betere machineveiligheid en een hoger productiviteitsrendement. Een inspectie conform de eisen die gesteld zijn aan de NEN-EN-IEC 60204-1 kan door Tebulo Engineering verzorgt worden en zal van meerwaarde zijn voor uw bedrijf.

Inspectie van elektrotechnische installaties in explosieve atmosferen conform NEN-EN-IEC 60079

In explosieve atmosferen kan de energie die vrijkomt uit een elektrisch circuit een ontstekingsbron vormen. Om dit te voorkomen is de NEN-EN-IEC 60079 opgesteld. Dit is een reeks veiligheidsnormen voor elektrotechnische installaties die in explosieve atmosferen worden gebruikt. Een inspectie door een onafhankelijke partij conform NEN-EN-IEC 60079 is van groot belang om de veiligheid te kunnen waarborgen. Voor de uitvoering van deze inspectie kunt u terecht bij de specialisten van Tebulo Engineering.


Inspectie en/of validatie van veiligheidscircuits van machines conform NEN-EN-ISO 13849 en NEN-EN-IEC 62061

Als het veiligheidssystemen van machines betreft kan Tebulo Engineering voor u een risicoanalyse maken en faalkansberekeningen uitvoeren. Onze specialisten gaan te werk volgens NEN-EN-ISO 13849 of NEN-EN-IEC 62061. Met de NEN-EN-ISO 13849 kunnen wij het Performance Level (PL) van een veiligheidssysteem bepalen. Met de NEN-EN-IEC 62061 kan het Safety Integrity Level (SIL) van een veiligheidssysteem worden bepaald. Met behulp van het PL- of het SIL-niveau kunnen de inspecteurs van Tebulo vervolgens veiligheidsvoorzieningen adviseren voor het betreffende veiligheidssysteem.


Inspectie en/of Validatie van veiligheidscircuits voor de procesindustrie conform NEN-EN-IEC 61511

De NEN-EN-IEC 61511 is een noodzakelijke norm voor de classificatie van beveiligingssystemen. Met deze norm kan het Safety Integrity Level (SIL) van instrumentele beveiligingssystemen voor de procesindustrie worden bepaald. Tebulo Engineering kan het SIL-niveau voor u bepalen met behulp van een procesveiligheid- en risicoanalyse en vervolgens op basis van het bepaalde SIL-niveau veiligheidsvoorzieningen adviseren.

SCIOS

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Het werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s moeten zoveel mogelijk beperkt worden en dat kan door middel van inspecties conform de NEN 3140. Als een inspectie volgens NEN 3140 uitgevoerd wordt door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf, is het aannemelijk dat de werkgever zijn wettelijke zorgplicht is nagekomen. Tebulo Engineering is een bedrijf dat een SCIOS inspectie gebaseerd op de NEN 3140 (Scope 8) voor u kan verzorgen.


Tebulo is NEN 4400-1 gecertificeerd

De NEN 4400-1 garandeert de opdrachtgever dat het personeel van de opdrachtnemer altijd voldoet aan de personele wettelijke criteria.

Meer informatie over inspecties?

Contact Tebulo Engineering

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten

Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Wilt u meer weten over deze cookies? Klik dan hieronder op meer informatie. Wilt u de cookie-instellingen voor onze website wijzigen of weigeren? Klik dan op de knop 'cookie-instellingen aanpassen'.

Meer informatie over ons cookie- en privacybeleid | Akkoord