Keuring en veiligheid

Verzekeringsmaatschappijen leggen in hun polisvoorwaarden steeds vaker vast dat men moet voldoen aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in de NEN3140, NEN-EN50110-1 en NEN1010. De wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties is aan verandering onderhevig en recent aangescherpt.

Volgens artikel 3 van de Arbowet wordt van werkgevers verwacht dat ze een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Zo heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. In deze wet staan algemene bepalingen betreffende deze bescherming. Het houden van een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) is daarbij verplicht. Ook de zorg voor de (brand)veiligheid van de elektrotechnische installatie, overbelasting is immers één van de grootste oorzaken van brand, maakt hier onderdeel van uit. De NEN3140 is het inhaken op de conclusies die in de RI&E zijn vermeld. Overtreding van een groot aantal artikelen van de Arbowet is in de WED (Wet op de economische delicten) strafbaar gesteld.

Om er voor te zorgen dat de elektrotechnische installatie binnen uw bedrijf aan alle eisen en normen voldoet is het noodzakelijk dat de installatie periodiek gecontroleerd wordt. Tebulo kan dit op professionele wijze voor u uitvoeren. De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijk gecertificeerde inspecteurs die het resultaat van de controle verwerken in een overzichtelijk inspectierapport waarmee, indien noodzakelijk, uw installateur aan de slag kan om eventuele gebreken te verhelpen. Voorts kunnen wij u assisteren bij het bepalen van de inspectiefrequentie, dit doen wij aan de hand van de inspectieresultaten van uw installatie.

Redenen van keuring en inspectie zijn:

  • arbeidsomstandighedenbeleid
  • risico-inventarisatie en -evaluatie
  • veiligheid
  • verzekering
  • brandveiligheid
  • wettelijke eisen en voorschriften
  • onderhoudsmanagement

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten

Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Wilt u meer weten over deze cookies? Klik dan hieronder op meer informatie. Wilt u de cookie-instellingen voor onze website wijzigen of weigeren? Klik dan op de knop 'cookie-instellingen aanpassen'.

Meer informatie over ons cookie- en privacybeleid | Akkoord