Spoortunnel Drontermeer

Vervangen bovenbouw Burgervlotbrug
06-06-2017
Engineering IJ-tunnel
IJ-Tunnel
22-06-2017
Engineering IJ-tunnel
IJ-Tunnel
22-06-2017
Vervangen bovenbouw Burgervlotbrug
06-06-2017
 

Spoortunnel Drontermeer

Markt: Infra

Bij de tunnel-technische installaties was Tebulo Engineering actief op het gebied van coördinatie tussen engineering en uitvoering, zoals klimaatinstallatie, toegangsbeveiliging, brandblusinstallatie, verificatie en validatie, FAT en SAT.

Technieken:
• Meet & Regeltechniek
• Energie
• Klimaat beheersing
• Utiliteit:
- Toegangsbeveiliging
- Brandblusinstallatie
- Verlichting

Werkzaamheden:
Coördinatie, engineering en uitvoering.

Projectomschrijving:

Cofely Energy & Infra heeft in combinatie met Ballast-Nedam in opdracht van ProRail een spoortunnel onder het Drontermeer (TDM) aangelegd. Deze spoortunnel maakt deel uit van het nieuwe spoortraject de Hanzelijn, tussen Lelystad en Zwolle, bedoeld voor snelheden tot 200 km/h.
Op het tunneldak vóór de Drontermeerdijk ligt een ruim 25 meter brede faunapassage, speciaal voor dieren in het Revebos. De tunnel technische installaties (TTI) en de besturing hiervan is uitgevoerd door Cofely Energy & Infra. De inzet van Tebulo Engineering was voornamelijk op het gebied van coördinatie tussen engineering en uitvoering, bij de tunnel-technische installaties zoals klimaatinstallatie, toegangsbeveiliging, brandblusinstallatie, verificatie en validatie, FAT en SAT.
Een plan van aanpak is opgesteld voor de overdracht van informatie tussen engineering en uitvoering. Dit resulteerde in efficiënte montagetijden. De tunnel moest voldoen aan specifieke en strenge veiligheidseisen. Dit conform de nieuwe uitgebrachte tunnelwet en regelgeving. Zo kreeg de tunnel twee aparte tunnelbuizen met verbindingsdeuren, waarbij de één als vluchtroute voor de ander dient. Ook zijn alle benodigde Tunnel Technische Installaties zoals waterafvoerpompen, ventilatie, blusleidingen en speciale voorzieningen voor hulpdiensten aangebracht.