Machinerichtlijnen en veiligheid

In de huidige tijd worden steeds hogere eisen gesteld aan de technische bedrijfsvoering van een bedrijf of organisatie. Enerzijds worden deze eisen opgelegd door (ARBO) wetgeving. Anderzijds wordt ook door verzekeringsmaatschappijen in de polisvoorwaarden steeds vaker vastgelegd aan welke eisen een goede bedrijfsvoering moet voldoen. Om aan de vereisten te voldoen, kan Tebulo Engineering u op het gebied van keuring en veiligheid met de onderstaande expertises ondersteunen:

Tebulo Engineering kan u adviseren/begeleiden in het proces van CE certificatie conform de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG) van uw nieuwe of aan te passen machine.
Machineveiligheid kent voor Tebulo Engineering geen geheimen. Zo kunnen wij voor u verzorgen:
CE markering proces bij nieuwe en bestaande machines
• Risicobeoordeling (RI&E) van uw machine
• Uitvoeren van een “Nulmeting” op bestaande machines
Performance level of Safety Integrity Level calculaties maken
• Safety engineering

ATEX 114 en ATEX 153 richtlijn
Is er in uw bedrijf of organisatie explosiegevaar aanwezig? Dan zijn de ATEX richtlijnen op uw bedrijf/organisatie van toepassing. Tebulo Engineering bezit de specialistische kennis en heeft ruime ervaring op het gebied van de ATEX 114 en ATEX 153 richtlijn.

Meer informatie over CE regelgeving, machineveiligheid of ATEX? Neem contact op met Tebulo Engineering.

Machine Veiligheidseisen hebben betrekking op:

  • arbeidsomstandighedenbeleid
  • risico-inventarisatie en -evaluatie
  • keuring
  • verzekering
  • brandveiligheid
  • wettelijke eisen en voorschriften
  • onderhoudsmanagement

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten