3D model koffie branderij

VRU leiding
08-05-2017
windturbine energie
Wind Turbine Technology
08-05-2017
windturbine energie
Wind Turbine Technology
08-05-2017
VRU leiding
08-05-2017
 

3D model koffie branderij

Markt: Voedingsindustrie

Ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe koffiebrander installatie hebben de meetspecialisten van Tebulo Engineering de gehele installatie op de twee verdiepingen rondom de oude koffiebrander in de fabriek met behulp van een 3D laserscanner vastgelegd.

Technieken:
• Piping
• Inventor 3D

Werkzaamheden:
3D Laserscannen en 3D CAD (Inventor).

Projectomschrijving:

Ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe koffiebrander installatie hebben onze meetspecialisten de gehele installatie op de twee verdiepingen rondom de oude koffiebrander in de fabriek met behulp van een 3D laserscanner vastgelegd. Om alle installatiedelen inclusief constructies, leidingwerk, bordessen, lichtarmaturen e.d. juist in beeld te brengen waren ruim 50 statief posities noodzakelijk.

De verkregen digitale informatie (puntenwolken) is door onze engineers met behulp van speciale software geïntegreerd en verder uitgewerkt tot een compleet 3D model. Dit 3D model is door de fabrikant van de nieuwe koffiebrander gebruikt als uitgangspunt voor de dimensionering, zodat de nieuwe brander door een opening in het dak naar binnen gebracht kan worden en met een minimum aan werkzaamheden aangesloten en in bedrijf gesteld kan worden.