50kV trafocel 3 Merwedehaven

50 kV Station Walburg
19-02-2018
6 kV Hoogspanningsinstallatie vervangen 425
Vervangen twee 6 kV Hoogspanningsinstallaties
26-02-2018
6 kV Hoogspanningsinstallatie vervangen 425
Vervangen twee 6 kV Hoogspanningsinstallaties
26-02-2018
50 kV Station Walburg
19-02-2018
 

50kV trafocel 3 Merwedehaven Dordrecht

Markt: Energie

Tebulo is verantwoordelijk geweest voor de complete detailengineering van alle gebouw gebonden installaties van de geplaatste transfomatorcel van de 150/50kV transformator in Merwedehaven, Dordrecht.

Technieken:
Energie:
- Laagspanning
Utiliteit
Bouwkunde

Werkzaamheden:
Engineering en coördinatie van de elektrotechnische & bouwkundige werkzaamheden en V&G.

Projectomschrijving:

Stedin is de regionale netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad en het Rotterdamse Havengebied. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Delft. Stedin is tevens als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet.

Voor de plaatsing van een nieuwe 150/50kV transformator was een nieuwe transformatorcel nodig in de transformatortuin van Stedin. Tebulo Engineering is verantwoordelijk geweest voor de complete detailengineering van alle gebouw gebonden installaties van de geplaatste transfomatorcel van de 150/50kV transformator in Merwedehaven, Dordrecht.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Advin, zij deden het bouwkundige deel en de projectbegeleiding. De engineering van de gebouw gebonden installaties viel onder de verantwoordelijkheid van Tebulo Engineering. De nieuwe trafocel van de 150/50kV transformator is een op zichzelf staand gebouw. De LS-voeding en secundaire installaties zijn geplaatst in een aparte secundaire ruimte. De engineering van de nieuwe trafocel van de 150/50kV transformator omvatte onder andere de aarding– en bliksemafleiderinstallatie, elektrische installatie en vluchtplan. Dit is bepaald door diverse berekeningen toe te passen. Bij afronding van het project na de FAT en SAT testen zijn alle gewijzigde gegevens verwerkt in de documenten.