Besturing & Automation

Automatiseringstechniek voor de procesindustrie, machinebouw en utiliteit.

Tebulo Engineering ontwerpt en adviseert altijd vanuit de gedachte, de meest veilige, betrouwbare en eenvoudige oplossing te creëren. Of het nu gaat om een machinebesturing, procesautomatisering of een gebouwgebonden installatie, de experts van Tebulo Engineering richten zich altijd eerst op de veiligheid en het (bedien-)gemak van de gebruiker.

De automatiseringsspecialisten van Tebulo Engineering helpen bedrijven en overheidsinstellingen, met procesautomatisering vraagstukken zoals: het specificeren van eisen, het inventariseren en reduceren van risico’s, het opstellen van een functioneel- en technisch ontwerp, tot en met het programmeren, testen en valideren van een gehele machine of installatie.
Siemens, Omron en CoDeSys zijn onze meest gebruikte systemen. Onze ervaring met Siemens PLC’s strekt van Simatic Step 5 tot de nieuwste versie van het TIA portal. Omron PLC- en HMI systemen hebben zich bewezen als betrouwbare- en kosteneffectieve oplossing voor de machinebouw. CoDeSys is een populair en modern systeem voor het ontwikkelen van PLC- Motion- en HMI applicaties, draaiend op (industriële-) pc’s. Verschillende bekende PLC fabrikanten maken ‘onder water’ gebruik van CoDeSys in hun hardware. Functionele veiligheid kunnen wij, in uw procesautomatisering of machinebesturing, implementeren en valideren.


Automatisering en machineveiligheid

De hoogst haalbare garantie op het gebied van machineveiligheid, bereikt u met het systematisch beoordelen en reduceren van de risico’s. Dit doet u, niet alleen omdat een wet het vereist, maar vooral omdat u ongelukken wilt voorkomen!

Identificeren van veiligheidsrisico’s
Machineveiligheid begint met het identificeren van de risico’s, verbonden aan o.a. het gebruik en onderhoud van de machine(s). Wanneer de risico’s zijn geïdentificeerd worden zij gewogen a.d.h.v. de kans van optreden en de gevolgen voor mensen. Wanneer uit de weging volgt dat een risico niet acceptabel is, moeten maatregelen worden bedacht die het risico elimineren of reduceren tot een acceptabel niveau. Fabrikanten van machines zijn bij wet verplicht risico’s te reduceren aan de hand van de hierboven genoemde stappen. Het proces moet adequaat gedocumenteerd zijn en de maatregelen gevalideerd.

SIL of PL?
Wanneer risico’s gereduceerd worden m.b.v. elektronische veiligheidsfuncties, spreken we van functionele veiligheid. Hierop is de norm EN 61508 van toepassing. In de meeste gevallen zijn veiligheidsfuncties passief aanwezig, d.w.z. ze worden geactiveerd op het moment dat het nodig is. Uiteraard willen we erop kunnen vertrouwen dat zij dan ook werken! Maar ook veiligheidscomponenten kunnen falen, en u wilt oplossingen waarbij de faalkans gering of vrijwel uitgesloten is. De kans op falen wordt bepaald door de architectuur van de schakeling en de betrouwbaarheid van de gebruikte componenten. Deskundigheid is dus vereist om de juiste keuzes te maken, die de veiligheid garanderen en economisch verantwoord zijn.
Veiligheidsfuncties moeten gevalideerd worden, dit geeft antwoord op de vraag: “voldoet mijn oplossing aan de gestelde (veiligheids-)eis?”. Tijdens deze validatie wordt de faalkans van de veiligheidsketen berekend. De norm IEC 62061 gaat uit van een zogenaamd: SIL (SIL = Safety Integrity Level). De norm ISO 13849-1 gaat uit van een zogenaamd: PL (PL = Performance Level). In de machinebouw wordt veelal gebruik gemaakt van PL, terwijl de procesindustrie meestal SIL hanteert. Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen beide normen, is de een soms beter geschikt dan de ander.

Tebulo’s safety specialisten adviseren en helpen u met het ontwerpen, implementeren en valideren van functionele veiligheid in uw machine of proces. Neem voor meer informatie contact op.

Onze activiteiten op het gebied van automatisering & machineveiligheid bestaan uit:

• Risico-inventarisaties en –analyses (HAZID & HAZOP, FME(C)A)
• Risicoreductie
• Opstellen eisenspecificatie voor veiligheidsfuncties (SRS documenten)
• Ontwikkeling van veiligheidsfuncties (hard- en software)
• Verificatie en validatie van veiligheidsfuncties (ISO 13849-1 en IEC 62061)
• Rapportage

Meer weten over automatisering & machineveiligheid? Neem contact op.


Migratieprojecten
De wereld verandert in hoog tempo. De ontwikkelmethodieken voor moderne automatiseringstechniek zijn ook ingrijpend gewijzigd. Fabrikanten van PLC systemen hebben hun hardware, en de bijbehorende ontwikkelsystemen, aan de veranderende behoefte aangepast. Dit heeft consequenties voor het onderhoud en de continuïteit van machines en processen die met “oude systemen” zijn uitgerust.
Tebulo Engineering heeft meerdere Siemens S5 naar S7 migraties gerealiseerd. Ook hebben wij migraties doorgevoerd van oude Siemens OP- en HMI panelen naar de nieuwe “TIA-portal HMI’s”.

Een greep uit onze migratieprojecten:
• Omzetting van een analoog regelsysteem naar een digitaal regelsysteem
• Migratie van Siemens S5 naar S7
• Migratie van Siemens OP en MP HMI naar nieuwe TIA-portal HMI
• Omzetting van Siemens HMI naar universele HMI
• Omzetting van Siemens PLC naar een CoDeSys platform

Meer weten over bijvoorbeeld migratie van Siemens S5 naar S7?
Neem contact op.IIoT en automatiseringstechniek
IIoT, het Industrial Internet of Things, is het portaal naar Cloud technologie voor de industrie. Productie- en onderhoudsoptimalisatie systemen zullen steeds meer in de Cloud gerealiseerd worden. Voorwaarde is dat productie assets, machines en sensoren, hun operationele gegevens digitaal aanleveren. Vaak zijn deze gegevens al aanwezig in de machine, maar zitten zij “verscholen” in het besturingssysteem. In andere gevallen ontbreken de opnemers om de gewenste informatie aan te leveren. De automatiseringsspecialisten van Tebulo Engineering hebben ruime ervaring met het digitaliseren en ontsluiten van proces- en machinegegevens.

Tebulo Engineering biedt standaard- en maatwerk oplossingen:
• Koppeling van machine- en procesdata aan een “data collection device”
• Opslag en toegang tot machine- en procesdata in de Cloud
• Data-acquisitie t.b.v. storingsanalyse

Meer weten over een standaard of maatwerk oplossing? Neem contact op.

Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten

Vakgebieden & DisciplinesCiviele Techniek

Disciplines:

 • Bouwkunde
 • Staalbouw
 • Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:

 • Machinebouw
 • Robotica
 • Piping
 • Hydrauliek en pneumatiek
 • Handleidingen
 • Speciale (hijs)gereedschappen
 • Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:

 • Materiaal- en energiebalansen
 • PFD's, P&ID's en PEFS's
 • Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
 • Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
 • RI&E's en HAZOP's