Energy Control Centre

13 kV Station Dordrecht
08-05-2017
Vervangen bovenbouw Burgervlotbrug
06-06-2017
Vervangen bovenbouw Burgervlotbrug
06-06-2017
13 kV Station Dordrecht
08-05-2017
 

Energy Control Centre

Markt: Energie

Tebulo Engineering heeft de controle en bediening van een 2-tal energiecentrales ondergebracht in één centraal gelegen gebouw.

Technieken:
• Automation
- PLC en SCADA systemen
- Data communicatie en netwerken
• Utiliteit
- Brandmeld-en blusinstallaties
• Energie
-Noodstroomvoorzieningen
• HVAC

Werkzaamheden:
Detail engineering, software programmering, werkvoorbereiding, montagebegeleiding en inbedrijfstelling.

Projectomschrijving:

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden vindt energieopwekking plaats vanuit een 2-tal energiecentrales. In deze centrales worden onder hoge en lage druk stoom geproduceerd dat gedistribueerd wordt door het Energie Verdeel Station. In de bestaande situatie werd de bediening lokaal uitgevoerd aan de hand van conventionele bedieningspanelen. In de nieuwe situatie is de controle en bediening ondergebracht in één centraal gelegen gebouw, waarbij de bediening plaatsvindt met behulp van beeldschermen.
Tebulo heeft hierbij de detail engineering en FMEA (Failure Mode & Effect Analyse) uitgevoerd voor de besturingen en netwerkverbindingen en tevens een bijdrage geleverd aan het software deel dat de interface vormt tussen de PLC’s en het SCADA systeem. Door de grote afhankelijkheid bij de installaties van de energievoorziening, diende tijdens en na overname een ongestoorde levering van de energie te worden gegarandeerd en beperkingen in de levering zo laag mogelijk worden gehouden.
Aan de hand van flow charts zijn de overname criteria en stop & go voorwaarden zichtbaar gemaakt, het geheel is samengevat in een overnamedraaiboek per installatiedeel. Voor en tijdens de overname is toezicht gehouden op montageactiviteiten en heeft bij de overname Tebulo deel uitgemaakt van het test- en inbedrijfstelteam.