ISO9001:2015, VCA en NEN 4400

Om opdrachtgevers van een uitstekende en constante kwaliteit van diensten te kunnen voorzien zijn kwaliteitsprocedures van groot belang. Tebulo Engineering is een ISO9001:2015 gecertificeerde onderneming. Uit dit certificaat blijkt dat zij voldoet aan de eisen.

ISO9001:2015

ISO9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en kan worden gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf (zorg, beheersing en borging).

VCA

De VCA norm is opgesteld om de veiligheid tijdens werkzaamheden te vergroten en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Door te werken met VCA gecertificeerde bedrijven bent u ervan verzekerd dat de medewerkers en de organisatie zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. De medewerkers zijn in het bezit van een geldig VOL-VCA certificaat (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) en Tebulo is als bedrijf VCA gecertificeerd.
VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen en het organiseren van toolbox vergaderingen.

NEN 4400

De NEN 4400 garandeert de opdrachtgever dat het personeel van de opdrachtnemer altijd voldoet aan de personele wettelijke criteria. Tebulo is NEN 4400 gecertificeerd.

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten