Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Tebulo ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op duurzaamheid. Mens, milieu en maatschappij staan daarbij centraal.

MVO heeft drie kernwaarden waarin een bedrijf kan bijdragen op één of meerdere elementen:

  • people - werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling, etc.
  • planet - toepassing recyclebare grondstoffen, energiebesparing, gescheiden afval, etc.
  • profit - kostenbesparing
Tebulo is jaarlijks actief voor non-profit organisaties middels liefdadigheidsprojecten. Ook zetten wij ons in voor de ontwikkeling van technisch potentieel. Daartoe zijn wij aangesloten bij Stichting De Waaier, Jetnet en W.S.V. James Prescott Joule.

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten