Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Tebulo ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op duurzaamheid. Mens, milieu en maatschappij staan daarbij centraal.

MVO heeft drie kernwaarden waarin een bedrijf kan bijdragen op één of meerdere elementen:

  • people - werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling, etc.
  • planet - toepassing recyclebare grondstoffen, energiebesparing, gescheiden afval, etc.
  • profit - kostenbesparing

Tebulo Engineering is jaarlijks actief voor non-profit organisaties middels diverse liefdadigheidsprojecten. Ter compensatie van het CO2 gebruik van Tebulo Engineering steunen wij via Great Business de organisatie Eden Reforestation Projects. Door onze bijdrage aan deze non-profit organisatie worden er jaarlijks 9.800 bomen geplant in o.a. Madagaskar. D.m.v. deze ondersteuning is ons kantoor CO2 neutraal en behaalt ons bedrijf ruimschoots de klimaatdoelstelling. Kijk voor meer info op:

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten