3D laserscannen

Bestaande installaties en gebouwen kunnen met behulp van onze 3D-Laserscanner vlot en nauwkeurig ingemeten worden.

De complexiteit van de installatie of constructie is daarbij van ondergeschikt belang. Het directe resultaat van een inmeetsessie is een z.g. puntenwolk. In deze puntenwolk zijn alle voor de scanner zichtbare oppervlakken in de gescande installatie met een vooraf ingestelde resolutie vastgelegd. De 3D puntenwolk kan zonder gedetailleerde uitwerking gearchiveerd worden, de toestand van een installatie is daarmee vastgelegd. Ten behoeve van verschillende presentatiedoeleinden kan de 3D puntenwolk ook op verschillende niveaus van detaillering in onze CAD systemen worden uitgewerkt. De voor dit precisiewerk benodigde tijd is afhankelijk van het gewenste niveau van detailering. 3D fotorealistische kleurenweergave van uw installatie of object behoort ook tot de mogelijkheden.

Download Brochure

  • 3D laserscannen

  • 3D laserscannen

  • 3D laserscannen

  • 3D laserscannen

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's