Engineering

Engineering is de hoofdactiviteit van de Tebulo organisatie. Van de vele projecten die Tebulo per jaar afwikkelt is ca. 80% voornamelijk engineering voor de industrie waarin innovatie, ontwikkeling, verbetering en creativiteit kernwoorden zijn.

De sectoren waarvoor we ons engineeringwerk uitvoeren zijn de Chemie en Petrochemie, Offshore, Food, Nuts- en Energiebedrijven, Nucleaire-, Pharmaceutische-, en Staalindustrie.

De projecten betreffen veelal front-end engineering trajecten. Echter ook onderdelen hiervan, zoals studies, risico inventarisaties, basic- en detailengineering zijn belangrijke activiteiten.

De Engineeringprojecten zijn multi of single disciplinair, waarin de Werktuigbouw en de Elektrotechniek een hoofdrol spelen. Vanzelfsprekend hebben ook civiel en structural hun aandeel.

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten