Polaroid GO – Mini Format Assemblagelijn

Softkalander (gladwerk)
23-04-2018
Softkalander (gladwerk)
23-04-2018
 

(Her)Ontwerpen 2 filmpackassemblagelijnen Polaroid GO

Markt: Industrie

"Polaroid GO" is de een instant film camera van Polaroid. Polaroid heeft aan Tebulo Engineering de opdracht verstrekt om twee filmpackassemblagelijnen te (her)ontwerpen. Het opzetten van deze assemblagelijnen moest parallel lopen aan de ontwikkeling van de filmsamenstelling en camera ontwikkeling. Het project is geheel volgens planning uitgevoerd en daarnaast hebben wij nog begeleiding en advies gegeven tijdens de realisatie van de assemblagelijnen.

Technieken:
• 3D Meten, 3D / CAD Tekenen, 3D Animatie & 3D Modeling
• Machienbouw, Werktuigbouw & Constructie
• Besturing & Automation
• Electronica
• CE Regelgeving

Werkzaamheden:
• Basic-, Detail- en Site Engineering
• Inkoop (Procurement) en Werkvoorbereiding
• Constructie op locatie
• Inbedrijfstelling (commissioning)
• Onderhoud (maintenance)

• Ontwerp, Haalbaarheid studies, Concept-, Basic- & Detail Engineering
• Sterke berekenen (EEM),
• FAT & SAT
• Procurement
• Inbedrijfstellen, Constructie management
• Aanbestedingstraject specificeren en begeleiden
• Process optimalisatie
• Project management, Project begeleiding, Advies, Planning, Testen & rapportage

Projectomschrijving:
Voor Polaroid Film B.V. in Enschede heeft Tebulo Engineering de afgelopen jaren met een team van engineers 2 oude Filmpackassemblagelijnen van zo'n 30 meter lang compleet (her)ontworpen voor een nieuw nog niet eerder ontwikkeld filmpackformaat. Het nieuwe filmpackformaat heeft ongeveer de grootte van een creditcard. Dit filmpack kan geplaatst worden in de inmiddels wereldwijd verkrijgbare instant camera bekend onder de naam "Polaroid GO".

De filmsamenstelling en de camera zijn door Polaroid zelf ontwikkeld, maar voor het op grootte schaal produceren van de filmpacks werd de engineering uitbesteed aan Tebulo. Aan onze engineers werd gevraagd om 2 oude assemblagelijnen, waarvan één al buiten gebruik was, om te bouwen. Na analyse van de lijnen en bestuderen van oude productietekeningen kon de werking worden doorgrond en starten met het herontwerpen en het deels verbeteren van de lijnen.
Een filmpackassemblagelijn is onder te verdelen in 7 deelprocessen:
– Web Section
– Pack Section
– Packaging Equipment
– Battery/Dummy and Spring Feeder
– Outside Lightseal Attacher (OSLA)
– Darkslide
– Pod Machine (stand-alone)
Ieder deelproces werd als 3D model opgezet, waarbij direct de benodigde aanpassingen in kaart zijn gebracht. In de Web Section wordt een lint van foto's samengesteld wat er uiteindelijk voor zorgt dat er 180 foto's per minuut worden geproduceerd. De Pod Machine levert aan dit proces de ontwikkelvloeistof. De verenkelde foto's worden tezamen met de Feeders, Darkslide en de OSLA in de Pack Section samengevoegd tot een lichtdichte cassette met 8 foto's. Dit alles gebeurd in het donker.
Uiteindelijk wordt elke cassette ingepakt en gepelletiseerd in het proces van de Packaging Equipment buiten de donkere ruimte. Tijdens het engineeringstraject kon na verloop van tijd ook parallel gestart worden met fabricage. Montage werd vervolgens uitgevoerd door een lokale partij evenals besturing, maar begeleiding bij het aanvragen van onderdelen, alsmede begeleiding tijdens de opbouw en testen van de lijn(en) werd door de engineers van Tebulo uitgevoerd.
Na ongeveer 2 tot 3 jaar met een team van creatieve engineers is het gelukt om, geheel volgens planning, twee uitermate betrouwbare assemblagelijnen te bouwen. Polaroid heeft zelfs aangegeven dat het de best lopende en meest betrouwbare assemblagelijnen zijn die ze op dit moment hebben. Dankzij de goede en intensieve samenwerking tussen Tebulo Engineering en Polaroid hebben we dit project gezamenlijk succesvol afgerond.