Over Tebulo Engineering

Tebulo Engineering bedenkt, creëert en realiseert technische totaaloplossingen voor de industrie en infra. De basis voor ons succes wordt gevormd door onze opdrachtgevers, medewerkers, partners en belanghebbenden.

Wij werken efficiënt en opereren met de hoogst mogelijke integriteit in het belang van onze opdrachtgevers zonder daarbij het milieu en de maatschappij uit het oog te verliezen. Onze medewerkers zijn deskundige, ervaren technische professionals die met toewijding aan het succes van de missie van de opdrachtgever werken. Wij zijn actief in de industrie, infra en utiliteit.

Visie & Missie:

Visie Tebulo

Technologische ontwikkelingen zullen verder toenemen waarbij het door de complexiteit steeds meer noodzakelijk wordt om specialismen verder aan elkaar te koppelen. Nieuwe ontwikkelingen moeten maatschappelijk verantwoord toepasbaar worden gemaakt. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan ontzorging en de vraag naar technici neemt toe.

Missie Tebulo

Van innovatief idee naar tastbaar resultaat. Tebulo Engineering maakt het mogelijk!

Kernwaarden Tebulo
  • expertise
  • gedrevenheid
  • betrokkenheid
  • flexibiliteit
  • inventiviteit
  • creativiteit

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten