Hydraulische cilinder berekening

Hydraulische lieren ombouw
24-04-2017
Relocation Shell Technology Centre
08-05-2017
Relocation Shell Technology Centre
08-05-2017
Hydraulische lieren ombouw
24-04-2017
 

Hydraulische cilinder berekening

Markt: Offshore industrie

Voor een gerenommeerde cilinderfabrikant heeft Tebulo een sterkteberekening gemaakt van een squeeze cilinder van een tensioner.

Technieken:
• SolidWorks 3D
• FEM calculation / berekeningen met Ansys
• Hydrauliek

Werkzaamheden:
• Detail engineering

Projectomschrijving:

Voor een gerenommeerde cilinderfabrikant heeft Tebulo een sterkteberekening gemaakt van een squeeze cilinder van een tensioner. Vanwege hoge drukken in combinatie met een geringe wanddikte (in verband met beperkte inbouwruimte) heeft Tebulo een controleberekening gemaakt van de vervorming van de cilinderwand.
Door de druk vervormt de cilinderwand, en in combinatie met de vervorming van het schommeljuk zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat de maximaal toegestane spleet tussen zuiger en cilinderwand te groot wordt, waardoor de zuigerafdichtingen kunnen beschadigen. M.b.v. een FEM-analyse is aangetoond dat de maximale spleet tussen zuiger en cilinderwand, als gevolg van de gecombineerde krachten, te groot zou worden voor de zuigerafdichtingen. Het ontwerp van de cilinder is vervolgens aangepast, naar een acceptabele spleet tussen cilinderwand en zuiger.