Relocation Shell Technology Centre

Hydraulische cilinder berekening
Hydraulische cilinder berekening
24-04-2017
VRU leiding
08-05-2017
VRU leiding
08-05-2017
Hydraulische cilinder berekening
Hydraulische cilinder berekening
24-04-2017
 

Relocation Shell Technology Centre Amsterdam

Markt: Petrochemische industrie

Tebulo heeft, via de hoofdaannemer Imtech, de opdracht verworven voor de engineering en werkvoorbereiding, voor het verhuizen van ruim 950 laboratoriuminstallaties en pilotplants.

Technieken:
• Electrical
• Meet & Regeltechniek
• Instrumentatie
• Planning
• Piping

Werkzaamheden:
De voorbereidende werkzaamheden en assistentie tijdens uitvoering voor het verhuizen van 950 laboratorium installaties en pilot plants.

Projectomschrijving:

Tebulo heeft, via de hoofdaannemer Imtech, de opdracht verworven voor de engineering en werkvoorbereiding, voor het verhuizen van ruim 950 laboratoriuminstallaties en pilotplants. Deze bevonden zich allemaal in de gebouwen op de oude locatie SRTCA (Shell Research and Technology Centre Amsterdam) en moesten verhuisd worden naar één groot nieuw gebouw op de nieuwe locatie STCA (Shell Technology Centre Amsterdam), welke in de nabijheid van de oude locatie was gebouwd.
De verplaatsing van de installaties naar de nieuwe locatie was een van de meest gecompliceerde technische verhuizingen wereldwijd ooit uitgevoerd. Door de grote omvang, de variatie van installaties en de periode waarin alles verhuisd moest worden was dit een enorme uitdaging. Om de stilstanden zoveel mogelijk te beperken is uitgegaan van een planning van 6 maanden. De 950 installaties stonden verdeeld over 27 verschillende gebouwen Deze zijn allemaal verhuisd naar één nieuw multifunctioneel gebouw. De installaties werden zo veel mogelijk per gebouw verhuisd waardoor het voor het onderzoek en de ontwikkeling niet teveel oponthoud opleverde.

Aan de hand van de eerder gemaakte basic engineering zijn we alle installaties fysiek in kaart gaan brengen. We hebben per installatie een draaiboek opgesteld met daarin welke acties er genomen moesten worden om deze te kunnen demonteren en vervolgens op de nieuwe locatie weer te kunnen monteren en aansluiten op de aanwezige utiliteiten.
Om alle installaties zoveel mogelijk op een identieke wijze in kaart te kunnen brengen hebben we een database gemaakt waarin alle werkzaamheden en handelingen konden worden aangeven. Tevens werden de nieuw benodigde materialen (gasdetectie, ladderbanen, kabelgoten, kabels, stekers, aarding, enz.) toegevoegd en aangesloten in deze database toegevoegd. Vanuit de database konden de materiaallijsten worden gegenereerd.
Tijdens de daadwerkelijke verhuizing heeft Tebulo gebouwcoördinatoren ter beschikking gesteld welke verantwoordelijk waren voor het in goede banen begeleiden van de te verhuizen installaties.