Haalbaarheidsstudies

Een goede haalbaarheidsanalyse kijkt naar meer aspecten dan alleen de financiële haalbaarheid. Voor een juiste aanpak moeten vraagstukken eerst helder en inzichtelijk gemaakt worden, zowel op financieel als op technisch vlak.

Productietempo verhogen, is dat technisch haalbaar? Uit kostenoogpunt interessant? Wat zijn de gevolgen voor uw installatie bij introductie van een nieuw product? In deze en andere vraagstukken kunnen wij helderheid verschaffen door middel van een haalbaarheidsstudie. Met uw eerste gedachten of schetsen als aanzet en onze brede technische kennis zetten we de mogelijkheden en gevolgen zowel op technisch als financieel gebied helder neer. Het resultaat van dit denk en rekenwerk is een duidelijke beschrijving van de scope van uw project. Daarmee heeft u een goede basis om uw beslissing te verantwoorden.

Bij een haalbaarheidsstudie kan er een analyse van functionele, technische, financiële en ruimtelijke aspecten van potentieel project plaatsvinden. Dit om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over een eventuele realisatie van een project. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie kan een projectbegroting zijn.

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten