CE regelgeving & CE Markering

Als u een nieuwe machine fabriceert, een bestaande machine ombouwt of een samenstel maakt van meerdere machines dan behoeft het eindresultaat een CE markering.

Tijdens dit proces krijgt u te maken met de verschillende aspecten van de machinewetgeving. Denk hierbij aan de Machinerichtlijn (RICHTLIJN 2006/42/EG), EMC richtlijn (RICHTLIJN 2014/30/EU) en/of de ATEX richtlijnen (RICHTLIJN 2014/34/EU, RICHTLIJN 19999/92/EG) of de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Tebulo Engineering kan een hoop specialistische taken op weg naar een CE markering voor u uit handen nemen. Of het nu een bestaande machine betreft of een machine die alleen nog maar bestaat op papier. Meer informatie over CE Markering? Neem contact op met een van onze experts.

Tebulo adviseert u graag op de volgende gebieden:

  • controleren huidige CE markering / CE verklaring voldoet
  • nulmeting uitvoeren
  • risicobeoordeling
  • technisch constructiedossier (TCD)
  • gebruikershandleidingen opstellen
  • gebruiksinstructies verzorgen


Tebulo is NEN 4400-1 gecertificeerd

De NEN 4400-1 garandeert de opdrachtgever dat het personeel van de opdrachtnemer altijd voldoet aan de personele wettelijke criteria.

Meer informatie over CE regelgeving?

Contact Tebulo Engineering

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten