Ammonia Opslag en Verlading

Engineering IJ-tunnel
IJ-Tunnel
22-06-2017
revamp nieuwbouw paramelt
Revamp en Nieuwbouw Tankenpark
22-06-2017
revamp nieuwbouw paramelt
Revamp en Nieuwbouw Tankenpark
22-06-2017
Engineering IJ-tunnel
IJ-Tunnel
22-06-2017
 

Ammonia Opslag & Verlading

Markt: Chemie

Tebulo Engineering heeft een nieuw bedieningspaneel geplaatst. Het nieuwe bedieningspaneel bestuurt het vullen van de vier tanks. Alle alarmmeldingen en statusmeldingen worden op dit scherm getoond. Tevens worden alle klepstanden en (fout-) meldingen gelogd voor later onderzoek.

Technieken:
• Automation:
- Siemens s7-300
- Wonderware Intouch
- Phoenix Contact Multiplexer
- Siemens e
- Embedded Touchpannel

Werkzaamheden:
Software ontwerpen en in fase in bedrijfstellen van soft- en hardware.

Projectomschrijving:

DSM is actief op het gebied van gezondheid. Zij produceren farmaceutische ingrediënten en ingrediënten voor mens en dier. DSM richt zich voornamelijk op de voeding en biomedische materialen. Dit doen zij op wetenschappelijke basis.
Een belangrijke grondstof voor de productie is ammonia. De productiecapaciteit moest worden aangepast. In Delft werd het spoor uitgebreid van 2 naar 4 sporen. Hierdoor kon de treinverlading van ammonia op het DSM-terrein uitgebreid en gemoderniseerd worden. Deze bestond uit relaistechniek zonder PLC. De treinverladingskleppen waren nog handbediend.
Tebulo Engineering heeft een nieuw bedieningspaneel geplaatst. Het nieuwe bedieningspaneel bestuurt het vullen van de vier tanks. Alle alarmmeldingen en statusmeldingen worden op dit scherm getoond. Tevens worden alle klepstanden en (fout-) meldingen gelogd voor later onderzoek.
Het proces is tevens vereenvoudigd, een vrachtwagenchauffeur hoeft alleen nog maar met behulp van een code de pomp te starten zodat verlading kan plaatsvinden. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat bij het bereiken van het vol niveau de kleppen van de volgende tank geopend worden. De aangesloten fabrieken nemen 24 uur per dag ammonia af van de tanks.
De installatie levert continue ammonia. Dit proces mocht tijdens de ombouw niet stil komen te staan. Hiervoor werd de inbedrijfstelling verspreid over meerdere fases. Bij elke fase werden delen van de installatie in bedrijf genomen om vervolgens andere delen uit bedrijf te nemen. Deze uit bedrijf genomen delen konden dan omgebouwd en getest worden. Dit alles volgens een fase afhankelijk testplan.