IJ-Tunnel

Spoortunnel Drontermeer
06-06-2017
ammonia opslag en verlading
Ammonia Opslag en Verlading
22-06-2017
ammonia opslag en verlading
Ammonia Opslag en Verlading
22-06-2017
Spoortunnel Drontermeer
06-06-2017
 

IJ-tunnel

Markt: Infra

Tebulo Engineering heeft door middel van Systems engineering (SE) de installaties zo efficiënt mogelijk ontworpen. Tevens is het aantal I/O met 20% afgenomen, zonder functionaliteit verlies. Tebulo Engineers hebben assistentie verleent bij de FAT, SAT en projectbegeleiding.

Technieken:
• Meet & Regeltechniek
• Energie
• Klimaat beheersing
• Utiliteit:
- Toegangsbeveiliging
- Brandblusinstallatie
- Verlichting
- Netwerken
- CCTV installatie

Werkzaamheden:
Coördinatie, engineering en uitvoering.

Projectomschrijving:

De IJtunnel heeft een lengte van 1.040 meter en verbindt Amsterdam-Noord met het Centrum. De gehele besturings- en netwerkinstallatie van de tunnel is vervangen, door een modern glasvezelnetwerk, welke loopt over een tracé met een lengte van 2.000 meter.
Het netwerk bestaat uit vijf separate netwerken welke redundant zijn uitgevoerd. Wat er voor zorgt dat uitval nagenoeg onmogelijk is. Tevens is er een back-up systeem welke bij een uitval, de tunnel direct overneemt. Cofely heeft Tebulo om hulp gevraagd bij het hardware ontwerp van het project.
Tebulo heeft door middel van Systems engineering (SE) de installaties zo efficiënt mogelijk ontworpen. Tevens is het aantal I/O met 20% afgenomen, zonder functionaliteit verlies. Wij hebben assistentie verleend bij de FAT, SAT en projectbegeleiding. De installaties werden in het middentunnelkanaal aangesloten op de nieuwe ontworpen en geplaatste RIO-kasten. De kasten in dit kanaal zijn zo compact mogelijk gehouden om het kanaal zo min mogelijk te hinderen.
Voor het monteren van de RIO-stations in de gebouwen zijn nieuwe panelen ontworpen. Door deze panelen was het mogelijk om op een snelle manier over te gaan van de oude installatie op de nieuwe installatie. Er werd gebruik gemaakt van de plug & play methodiek, waardoor de verkeershinder tot een minimum beperkt is gebleven.