Veiligheid Machines & Installaties | SIL PL Classificatie

Een aparte discipline binnen een machineontwerp is de veiligheidstechniek. Afhankelijk van het type installatie en voorkeur kunnen meerdere normen toegepast worden bij het tot stand brengen van een ontwerp, die de veiligheid (meer dan) voldoende waarborgt. Van type A norm EN ISO 12100 (Safety of Machinery – General principles for design) tot type C norm NEN-EN-ISO 10218-1 (Robots voor industriële omgevingen – Veiligheidseisen – Deel 1:Industriële robots) Tebulo Engineering heeft de juiste mensen om de geschikte norm voor het doel toe te passen.

Bij een goed (gedocumenteerd) veiligheidsontwerp horen ook faalkansberekeningen. De machinebouw kent twee normen met faalkansberekeningen. De procestechniek kent één norm met faalkansberekeningen. Faalkansberekeningen zijn beter bekend als SIL en PL.Meer informatie over Veiligheid Machines & Installaties?

Contact Tebulo Engineering

Vakgebieden & Disciplines


Civiele Techniek

Disciplines:
• Bouwkunde
• Staalbouw
• Structural

Werktuigbouwkunde

Disciplines:
• Machinebouw
• Robotica
• Piping
• Hydrauliek en pneumatiek
• Handleidingen
• Speciale (hijs)gereedschappen
• Hijsplannen

Process Engineering

Disciplines:
• Materiaal- en energiebalansen
• PFD's, P&ID's en PEFS's
• Dimensionering en specificaties apparatuur, leidingen en beveiligingen
• Proces beschrijvingen en bedieningshandboeken
• RI&E's en HAZOP's


Voorbeelden Multidisciplinaire Engineering Projecten