25 kV Station Waalhaven

25 kV Station Maasvlakte
19-02-2018
50 kV Station Walburg
19-02-2018
50 kV Station Walburg
19-02-2018
25 kV Station Maasvlakte
19-02-2018
 

25 kV Station Waalhaven

Markt: Energie

Het project hield in de bestaande 23kV installatie uit te breiden met twee nieuwe 23kV enkelrail installaties en het plaatsen van twee 25/23kV spaartransformatoren in nieuw te realiseren transformatorcellen.

Technieken:
Energie:
- Hoogspanning
- Laagspanning
Meet & Regeltechniek
Utiliteit Bouwkunde
Automation:
- IED (Intelligent Electronic Device)
- Besturing

Werkzaamheden:
Engineering, coördinatie en directievoering van de elektrotechnische & bouwkundige werkzaamheden.
Project begeleiding en V&G.

Projectomschrijving:

Stedin is de regionale netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad en het Rotterdamse Havengebied. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Delft. Stedin is tevens als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet.
Het project hield in de bestaande 23kV installatie uit te breiden met twee nieuwe 23kV enkelrail installaties, te plaatsen in het bestaande gebouw en het plaatsen van twee 25/23kV spaartransformatoren in nieuw te realiseren transformatorcellen op het terrein.
Tebulo Engineering is verantwoordelijk geweest voor de complete detailengineering van alle facetten van de nieuwe 23kV installatie en de nieuwe transformatorcellen met de nodige aanpassingen aan het bestaande gebouw. Alsmede de besturings– en regelsystemen van de primaire installaties en alle gebouw gebonden installaties. De 23kV installatie en trafo’s zijn volledig geïntegreerd in het 25kV station en operationeel.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Advin, zij deden het bouwkundige deel. De Projectbegeleiding en engineering vielen onder de verantwoordelijkheid van Tebulo Engineering.

De engineering van het uitbreiden van de 23kV installatie met de transformatoren werd stapsgewijs opgebouwd. Hetzelfde gold voor de uitvoering. De aanpassingen aan het station en de bouw van nieuwe trafocellen werden als eerste uitgevoerd. De transformatoren 25/23kV en de 23kV-verdeler met de secundaire installaties zijn na de FAT en het bouwkundig gereed komen van het station en de nieuwe trafocellen, geplaatst en aangesloten. Een overnameplan werd gemaakt om zonder netonderbrekingen de gebruikers op de 23kV installatie aan te sluiten. Bij afronding van het project na de FAT en SAT testen zijn alle gewijzigde gegevens verwerkt in de documenten.