50 kV Station Walburg

25 kV Station Waalhaven
19-02-2018
50kV trafocel 3 Merwedehaven
19-02-2018
50kV trafocel 3 Merwedehaven
19-02-2018
25 kV Station Waalhaven
19-02-2018
 

50 kV Station Walburg

Markt: Energie

Het project hield in de bestaande 23kV installatie uit te breiden met twee nieuwe 23kV enkelrail installaties en het plaatsen van twee 25/23kV spaartransformatoren in nieuw te realiseren transformatorcellen.

Technieken:
Energie:
- Laagspanning
Utiliteit
Bouwkunde

Werkzaamheden:
Engineering en coördinatie van de elektrotechnische & bouwkundige werkzaamheden en V&G.

Projectomschrijving:

Stedin is de regionale netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad en het Rotterdamse Havengebied. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Delft. Stedin is tevens als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet.

In verband met de plaatsing van een schakelinstallatie voor de nieuwe verbinding met het station aan de Merwedehaven in Dordrecht diende het 50kV transformator- verdeelstation aan de Cort van der Lindenstraat te Zwijndrecht te worden uitgebreid. Tebulo Engineering is verantwoordelijk geweest voor de complete detailengineering van alle gebouw gebonden installaties van de uitbreiding van het 50kV transformator- verdeelstation Walburg.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Advin, zij deden het bouwkundige deel en de projectbegeleiding. De engineering van de gebouw gebonden installaties viel onder de verantwoordelijkheid van Tebulo Engineering. De uitbreiding van het 50kV station wordt gezien als een op zichzelf staand gebouw. Hierdoor kreeg het gebouw een compleet eigen gebouw gebonden installatie. De engineering van de uitbreiding van het 50kV station omvatte onder andere de aarding– en bliksemafleiderinstallatie, elektrische installatie, vluchtplan en verwarming. Dit is bepaald door diverse berekeningen toe te passen. Bij afronding van het project na de FAT en SAT testen zijn alle gewijzigde gegevens verwerkt in de documenten.