25 kV Station Maasvlakte

10 kV Station Utrecht Zuid
19-02-2018
25 kV Station Waalhaven
19-02-2018
25 kV Station Waalhaven
19-02-2018
10 kV Station Utrecht Zuid
19-02-2018
 

25 kV Station Maasvlakte

Markt: Energie

Het project hield in om de huidige 25kV COQ installatie in station Maasvlakte te vervangen door een 25kV installatie in een nieuw te bouwen 25kV verdeelstation.

Technieken:
Energie: - Hoogspanning
- Laagspanning
Meet & Regeltechniek
Utiliteit
Bouwkunde
Automation:
- IED (Intelligent Electronic Device)
- Besturing

Werkzaamheden:
Engineering, coördinatie en directievoering van de elektrotechnische & bouwkundige werkzaamheden.
Project begeleiding en V&G.

Projectomschrijving:

Stedin is de regionale netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad en het Rotterdamse Havengebied. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Delft. Stedin is tevens als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet.
Stedin heeft besloten om de huidige 25kV COQ installatie in station Maasvlakte te vervangen door een 25kV installatie in een nieuw te bouwen 25kV verdeelstation. Tebulo Engineering is verantwoordelijk geweest voor de complete detailengineering van alle facetten van het nieuwe 25kV station Maasvlakte, o.a. de 25kV installatie met de besturings– en regelsystemen hiervan en alle gebouw gebonden installaties. Het station is volledig geïntegreerd in het Rotterdamse hoogspanningsnet en operationeel.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Advin, zij deden het bouwkundige deel. De Projectbegeleiding en engineering vielen onder de verantwoordelijkheid van Tebulo Engineerig. De detail-engineering bestond uit het specificeren van een dubbelrail 25kV installatie van 20 velden. Elk veld is uitgevoerd met een IED (Intelligent Electronic Device), waarmee het mogelijk is om de installatie op afstand aan te sturen en uit te lezen (standen schakelaar, status, spanningen, stromen, etc.).
Gebouwgebonden installaties behoorden ook tot het engineeringspakket. Daarvoor zijn licht- en verwarmingsberekeningen gemaakt, de 400VAC verdeler, aanwezigheidsmelding, waterdetectie, noodverlichting en brandmeldinstallatie zijn uitgedacht. Tijdens de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden verzorgen wij de bouwbegeleiding.Bij afronding van het project na de FAT en SAT testen zijn alle gewijzigde gegevens verwerkt in de documenten.