10 kV Station Utrecht Zuid

25 kV Station Maasvlakte
19-02-2018
revamp nieuwbouw paramelt
Revamp en Nieuwbouw Tankenpark
22-06-2017
 

10 kV Station Utrecht Zuid

Markt: Energie

Het project hield in om de oude 10kV installatie in het 10kV station aan de kanaalweg te Utrecht te vervangen en deze te plaatsen in een nieuw te bouwen station.

Technieken:
Energie:
- Hoogspanning
- Laagspanning
- Meet & Regeltechniek
- Utiliteit
- Bouwkunde
Automation:
- IED (Intelligent Electronic Device)
- Besturing

Werkzaamheden:
Engineering, coördinatie en directievoering van de elektrotechnische & bouwkundige werkzaamheden.
Project begeleiding en V&G.

Projectomschrijving:

Stedin is de regionale netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad en het Rotterdamse Havengebied. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Delft. Stedin is tevens als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet.
Het project hield in om de oude 10kV installatie in het 10kV station aan de kanaalweg te Utrecht te vervangen en deze te plaatsen in een nieuw te bouwen station. Tebulo Engineering is verantwoordelijk geweest voor de complete detailengineering van alle facetten van het nieuwe 10kV station Utrecht Zuid, o.a. de 10kV installatie met de besturings– en regelsystemen hiervan en alle gebouw gebonden installaties. Het station is volledig geïntegreerd in het Utrechts hoogspanningsnet en operationeel.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Advin, zij deden het bouwkundige deel en de projectbegeleiding. De engineering van alle elektrotechnische delen viel onder de verantwoordelijkheid van Tebulo Engineering. De engineering van het vervangen van de 10kV Installatie werd stapsgewijs opgebouwd. Hetzelfde gold voor de uitvoering. Het nieuwe 10kV station werd als eerste opgebouwd waarna de 10kV installatie werd geplaatst. De secundaire installaties zijn samen met de 10kV installatie in het nieuwe station geplaatst en geïnstalleerd.
Een overnameplan werd gemaakt om zonder netonderbrekingen de oude 10kV installatie over te nemen. Dit plan is gebruikt voor de overname van de kabels van het oude station naar het nieuwe 10kV station. Bij afronding van het project na de FAT en SAT testen zijn alle gewijzigde gegevens verwerkt in de documenten.